سلامی دوباره به ياران بعد از بيش از ۲ ماه تعطيلی مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی

دوستان و ياران گرامی

سلام

سلامی چو بوی خوش آشنايی به يکايک شما گراميان

خوشحاليم که بعد از يک تعطيلی بلند مدت ۲ ماهه که از تاريخ ۱۵ خرداد ماه آغاز شده بود بار ديگر با دست پر و با ترکيبی تاره در خدمت شما دوستان و ياران هستيم .

ياران عزيز خدای بزرگ را سپاس ميگوييم و او را شاکريم که در مدت تعطيلی مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی مدام از الطاف شما عزيزان چه از طريق تلفن و فکس و نامه و ايميل و چه حضوری بهره مند بوديم .

دوست داشته شدن ما توسط شما و دانستن و تاکيد شما بر اين نکته که ميدانيد ما که هستيم و چه هستيم و اين که ميدانيد ما در مسيری پر فراز و نشيب گام برميداريم اما هميشه جز حقيقت و راستی در وبلاگهايمان چيزی را به شما نميگوييم ما را بر آن داشت تابار ديگر و پس از اخراج و عزل کردن تنی چند از مديران اين مجموعه وبلاگها باز هم با شما باشيم .

لازم به ذکر است هنرمند توانا جناب آقای رضا منتظری بار ديگر و پس از برگزاری ۲ مرحله انتخابات داخلی به سمت مديرت کل مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی نائل آمدند .

همچنين خانمها :

پ.عبيسی . ( نايب رئيس مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی )

ن . حاجيلو ( رياست کل امور داخلی و خبری مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی )

م . جوکار ( خبرنگار )

س . محبی ( خبرنگار )

ش . تنباکويی ( خبرنگار )

ب . بيدقی . ( مدير روابط عمومی )

و آقايان :

ح . ربيعی ( جانشين رياست مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی )

ح . کريم زاده ( دبير بخش تحريريه )

م . مجيدی ( مدير مسئول )

نيز با ما از اين تاريخ همکاری خواهند داشت .

لازم به ذکر است بزودی جديدترين اخبار و مطالب برای درج در مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی در اختيار دبير تحريريه قرار خواهد گرفت .

شاد باشيد .

/ 0 نظر / 19 بازدید