بازگشت همه به سوی اوست

زندگی قافيه شعر من است

شعر من وصف دلارايی توست

در ازل شايد اين

سرنوشت من بود

ميسرايم به اميدی که تو خوانی

ورنه آخرين مصرع من

قافيه اش مردن بود

باز هم برای چندمين بار در سال ۱۳۸۴ تئاتر ايران زمين در غم از دست دادن بزرگترين و گرانمايه ترين بانوی تئاتر ايران زمين در داغ و سوگی عظيم فرو رفت .

استاد توانمند تئاتر ايران بانو مهين اسکويی به‌ ديار‌ باقی‌ شتافت‌ . وی که يکی از بزرگ ترين هنمرندان در عرصه تئاتر بود ۲ روز پيش بنا به دليل حمله قلبی در بيمارستان پاستور نو تهران جان سپرد . بانو مهين اسکويی اولين کارگردان زن در ايران بود که تحصيلات خود را با شوهر مرحومش مصطفی اسکويی در روسيه به پايان رسانده بود . مراسم ختم اين بانوی ارزشمند و فرهيخته روز جمعه ۱۶ دی ۱۳۸۴ در مسجد الغدير تهران واقع در بلوار ميرداماد به همت خانه تئاتر برگزار ميگردد .

بزودی زندگينامه اين باونی فرهيخته را در وبلاگ قرار خواهيم داد .

/ 0 نظر / 8 بازدید