آخرين اخبار از دنيای تئاتر

حسين پارسايي ـ مدير كل هنرهاي نمايشي ـ به همراه مديران مركز هنرهاي نمايشي در دومين جلسه پاسخگويي عمومي خود كه چهارشنبه آخرهرماه برگزار مي‌شود، از نزديك‌ پاي صحبت‌هاي ده‌ها مراجعه‌كننده اعم از دست‌اندركاران، خبرنگاران و هنرمندان شهرستاني نشسته و پاسخ پرسش‌هاي ايشان را دادند. آنچه در پي مي‌آيد گزارش چكيده‌اي از دومين جلسه پاسخگويي عمومي مدير كل هنرهاي نمايشي در آخرين چهارشنبه ماه جاري ـ 27 اردي‌بهشت‌ماه ـ است كه مي‌خوانيد:
ماجراي" هتل ايران"
حسين پارسايي در دومين جلسه پاسخگويي مركز هنرهاي نمايشي در پاسخ به واكنش برخي از هنرمندان كه طي هفته گذشته و بعضاً با حضور در اين جلسه به وي درخصوص عملكرد شوراي نظارت و ارزشيابي انتقاد داشتند، اعلام كرد: بسياري در برخوردهاي نزديك با من اذعان دارند دايره نظارت و ارزشيابي تنگ‌تر شده است.
در آئين‌نامه‌هاي نظارتي توجه به شرايط سياسي و اجتماعي بيش از مفاد ديگر در انتخاب آثار نقش پيدا مي‌كند. هنرمندان ما قبل از هر مديري آگاه به زمان خود هستند؛ بنابراين شوراي نظارت و ارزشيابي هرگز تمايل به منع اجراي نمايشي نداشته و خود را موظف مي‌داند كه از ارزشهاي حاكم بر جامعه پاسداري كند و بيشتر به صيانت تئاتر كشور بپردازد. اگر همكاران خوب من در عرصه تئاتر كمي دقت داشته باشند متوجه خواهندشد كه همه ما در تعيين مصالح موجود شريك هستيم. مسئله حذف يا اجراي نمايشي خاص موردنظر نيست بلكه ما مجاز نيستيم شرايطي را به خاطر صرفاً اجراي يك نمايش فراهم كنيم كه زمينه‌اي براي اعتراض يا توهين به ساحت مقدس هنرمندان شود. ما اين تلخي را به جان مي‌خريم و قضاوت را به تاريخ مي‌سپاريم.
تعيين اولويت‌ها يا محدوديت !؟
يكي از هنرمندان پيشكسوت عرصه تئاتر كه به بهانه پيگيري اجراي خود در سال 85 و كاملاً به طور اتفاقي مراجعه كرده بود از حسين پارسايي خواست تا هدف مركز هنرهاي نمايشي را از تعيين اين اولويت‌ها بازگو كند. او معتقد بود اين اولويت‌ها ممكن است براي توليد آثار خلاقه محدوديت به بار آورد. پارسايي در پاسخ به سئوال مذكور چنين گفت: هر دستگاه فرهنگي محورهاي كاري خود را با عنوان اولويت در صدر برنامه‌هايش قرار مي‌دهد. همه هنرمندان معتقدند تئاتر كشور از حيث مخاطب به آسيب‌شناسي جدي نياز دارد. حتي اگر بپذيريم هنر نمايش هنري خاص و فاخر است اين نكته باقي مي‌ماند پس كه جايگاه مردم كجاست؟ و آيا يك دستگاه فرهنگي بزرگ كه متولي تئاتر كشور ناميده مي‌شود، مجاز است همه اعتبار خود را به اين تفكر اختصاص دهد؟ اولويت‌هاي اعلام شده، علاوه بر اين كه چشم‌انداز تئاتر در سال 85 تلقي مي‌شود نقاط آسيب‌پذير جذب مخاطب نيز هست. در اين اولويت‌ها راهبردهاي فرهنگ و ضرورت‌هاي اجتماعي هنر نمايش صرفاً به عنوان يك تذكر گوشزد شده است. هنرمندان ما پيش از اين خود در ارايه اين مفاهيم پيشرو بوده‌اند و مركز هنرهاي نمايشي متعهد مي‌شود هيچ كارگردان يا گروه نمايشي كه حرفي براي گفتن داشته باشد صرفاً به جهت تطبيق با اولويت‌هاي اعلام شده حذف نخواهندشد. كيفيت آثار نمايشي محور توليدات اين مركز است.
شايعات و بلاتكليفي قراردادها
تعدادي از هنرمندان و نمايندگان گروه‌هاي نمايشي كه عمدتاً جوان بودند با مراجعه به مركز هنرهاي نمايشي و به قصد دسترسي آسان به رئيس اين مركز چندين سئوال را به بهانه حضور خود قرار دادند كه در صدر آن اشاره مستقيم و بي‌چون و چرا به پارسايي بود. آنها معتقد بودند مديركل هنرهاي نمايشي را كمتر مي‌بينند كه پارسايي بي‌درنگ پاسخ داد: در اتاق من همواره باز است. انتظار نداشته باشيد در حين رسيدگي به كارهاي جاري همكاران خودتان همواره در دسترس باشم. مراجعين با لبخندي كه "حالا بگذريم" نگراني خود را از شايعات اخير درخصوص عقد قرارداد با گروه‌هاي نمايشي در سال 85 و سخت‌گيري شوراي ساخت اعلام داشتند. پارسايي گفت: نگراني شما از چيست؟ خود شما مگر به شيوه‌نامه سال گذشته معترض نبوديد؟ پس شوراي ساخت چه بايد بكند؟ قبلاً هم گفته بودم رئيس شوراي ساخت هم در مصاحبه خود اعلام كردند كه تا زمان تدوين شيوه‌نامه‌اي متناسب با ظرفيت‌هاي موجود و واقعيت‌هاي مالي مركز هنرهاي نمايشي بايد به شكل‌ توافقي عمل كنيم اين توافق پيش از تمرين هر گروه شكل خواهد گرفت. در حال حاضر نيز شوراي ساخت در تلاش است با بهره‌گيري از تجارب گذشته، مطالعه پيشنهادات همكاران و هنرمندان و بررسي قراردادهاي تيپ خانه تئاتر به يك معيار كمي و كيفي دست يابد البته ناگفته نماند كه اعتبار توليدي تئاتر تهران يك ميليارد تومان است كه تعداد آثار توليدي سال 85 متناسب با كف و سقف مبلغ اين قراردادهاست. واضح‌تر بگويم تعيين رقم قراردادهاي تيپ ضروري است متناسب با تعداد گروه‌هاي متقاضي و واجد شرايط و سقف اعتبارات باشد؛ بنابراين تا تدوين شيوه‌نامه موردنظر برآورد پيشنهادي هر گروه با كارگردان نمايش در شوراي ساخت و كاملاً به صورت توافقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همه اين حرفها را بارها در مصاحبه‌هايم گفته‌ام، چطور خبر نداريد!؟
چرا همه راه‌ها به اتاق آقاي مدير ختم مي‌شود!؟
پارسايي در پاسخ به انتقاد برخي از خبرنگاران و مراجعين نسبت به مديريت متمركز وي چنين پاسخ داد: مگر غير از اين است!؟ تئاتر كشور به دليل فراز و فرودهاي بسيار و چالش‌هاي فراوان در طي اين سالها آسيب‌پذير شده است. سلايق و ديدگاه‌هاي متفاوت، اعمال رويه‌هاي شخصي در زيرمجموعه، عدم تمركز بر فعاليت‌هاي محوري اين مركز و كسب تجارب مديران بخش‌هاي تابعه و همه و همه مدير را در مركز تئاتر كشور بر آن وامي‌دارد تا ضمن بهره‌جويي از خلاقيت و توان هر كدام از مديران زيرمجموعه به قصد تعامل و تبادل تجربيات و بررسي پيشنهادات و طرح‌هاي پيش رو دست به اين وحدت رويه دست بزند.
پارسايي در ادامه گفت: هر كدام از همكاراني كه من با آنها افتخار همكاري دارم علاوه بر اينكه از خانواده تئاتر انتخاب شده‌اند همه توشه و توان خود را در جهت برنامه‌ريزي و اعتلاي تئاتر كشور به خدمت گرفته‌اند. هم‌انديشي مديران مركز هنرهاي نمايشي و ارتباط اداري آنها با يكديگر و سرانجام طرح مسئله از طريق مديريت اين مركز نه تنها اتفاقي پسنديده در تئاتر است كه بسيار بديهي به نظر مي‌رسد؛ بنابراين اگر همه راه‌ها به دفتر هر مديري ختم مي‌شود، انسجام، هماهنگي و تقويت فعاليت‌هاي اجرايي آن مركز تلقي مي‌شود نه خودمحوري و تمركز قدرت؛ چراكه همه دوستان و همكاران با روحيه و رويه كاري من آشنا هستند. خود من براي كوچكترين كارها و تصميم‌ در بسياري از موارد با هنرمندان مشورت مي‌كنم به جاي طرح اين موضوعات، با ما همراه شويد تا جهاني بهتر از گذشته براي تئاتر فراهم كنيم.
اين همه تقاضا و يك تئاترشهر در نيمسال دوم
يكي از اتفاقات قابل توجه در جلسات پاسخگويي عمومي آخرماه طرح موضوعاتي است كه در سنوات گذشته و در محافل خصوصي هنرمندان مرور مي‌شد تا نزد مديران. به قول يكي از مراجعين كه از ذكر نام وي خودداري مي‌كنيم: "اين فرصت‌ها كمتر در مركز هنرهاي نمايشي مشاهده مي‌شد يكي از اين نكات، زشت و زيباي فعاليت‌هاي جاري و نقد مديريت هنرهاي نمايشي است كه جلوه‌هاي مثبت و منفي در پي دارد." تني ديگر از مراجعين نيز اعتقاد داشتند كه طرح فرم تقاضا براي نيمسال دوم و فرصت‌هاي اندك تا برگزاري جشنوار ه فجر چقدر پاسخگوي متقاضيان است؛ چرا كه به گزارش مديران تالارها تاكنون بالغ بر 300 فرم تقاضا براي ارايه به مركز هنرهاي نمايشي تكميل شده است. اين هم حكايتي بود كه پارسايي چنين پاسخ داد: چه بايد كرد؟ پس چگونه انتخاب كنيم؟ تمام تالارهاي مجموعه تئاترشهر براي سال 85 مورد استفاده قرار خواهندگرفت؛ تالار وحدت، انديشه، مولوي و حتي چند فرهنگسرا. مادامي كه تئاتر حرفه‌اي تعريف نشود و تئاترشهر و تالارهاي نيم‌بند آن به يك تعريف حرفه‌اي نرسند اين آشفته بازار وجود خواهدداشت همه تئاترشهر را مي‌خواهند بي‌آنكه اندكي به جايگاه حرفه‌اي خود فكر كنند.
پارسايي اشاره هنرمندان را درست تلقي كرد و در ادامه افزود: ما براي پرهيز از هرگونه رابطه و اسم و رسم اشخاصي كه طي ساليان گذشته فرصت حضور پيدا كردند راهكارهاي بسياري را طراحي كرده بوديم. به نظر همه دوستان، طرح فرم تقاضا قبل از ارسال نمايشنامه اين امكان را مي‌دهد كه ما با حجم تقاضا آشنا شويم و براي همه گونه‌هاي نمايشي اعم از گروه‌هاي جوان، دانشگاهي، عروسكي، آييني ـ سنتي، كودك و بزرگسال تا حرفه‌اي سهم قائل شويم. كار بسيار دشوار است. ما نيمسال اول 85 را به گروه‌هايي اختصاص داديم كه در نوبت اجرا از سال گذشته بودند. يك نيمسال دوم داريم و اين همه تقاضا. طبيعي است بهترين‌ها انتخاب خواهندشد؛ حتي نسبت نمايشنامه‌هاي ايراني و خارجي در اين تقاضاها و تازه‌بودن آثار ترجمه و ضرورت طرح آن قابل بررسي است. سعي كنيم با در اختيار گرفتن تالارهاي ديگر گروه‌هاي بيشتري را گزينش كنيم كه حداقل گروه‌هاي فعال و شاخص سالي يك‌بار مجالي براي اجرا به دست آورند.
مراجعين با لبخندي حاكي از آن كه "با اين تفاسير نوبت به ما نمي‌رسد" براي مركز هنرهاي نمايشي آرزوي توفيق كردند.
رابطه يا ضابطه در اعزام گروه‌هاي نمايشي به خارج
تعدادي از گروه‌هاي نمايشي از ابتداي سال و با ارتباطات شخصي دعوت‌نامه‌هايي از مراكز و فستيوالهاي تئاتري دريافت كرده و از امور بين‌الملل مركز هنرهاي نمايشي براي حمايت از اعزام خود به خارج از كشور پاسخ منفي شنيده بودند، جلسه پاسخگويي آخرين چهارشنبه هرماه را بهترين فرصت براي طرح مسئله خود دانستند تا پارسايي به عنوان رئيس اين مركز پاسخگو باشد. پارسايي تقاضا كرد تا محمد اطبايي ـ مدير امور بين‌الملل ـ حضور پيدا كند و اطبايي نيز توضيح توضيح داد: من بارها اعلام كرده‌ام؛ حتي در مصاحبه‌ اخير خود نيز دلايل اعزام گروه‌ها را گفته‌ام. همه اعتبار ارزي اين مركز سيصد هزار دلار بيشتر نيست بجز اين امور بين‌الملل تكاليف ديگري هم دارد كه به گروه‌هاي شركت كننده در فجر مربوط است؛ بنابراين همه تصميم‌ها در امور بين‌الملل توسط كميته اعزام و با حضور نمايندگان معاونت هنري، انجمن نمايش، نظارت و ارزشيابي و دو كارشناس هنري صورت مي‌پذيريد. تقاضا ي اين دوستان از نظر اين كميته قابل حمايت نيست. گروه‌‌هايي كه در سال 85 اعزام مي‌شوند مي‌بايد متناسب با شاخص‌هاي فرهنگي كه بيشتر كيفيت آثار نمايشي را مدنظر قرار داده باشند مورد توجه قرار مي‌گيرند.
پارسايي در ادامه صحبت‌هاي اطبايي گفت: من معتقدم زيره به كرمان نبريم. فستيوال‌هايي كه دعوت‌نامه ارسال مي‌كنند انتظار دارند با توانمندي هنرمندان ايراني و فرهنگ اين آب و خاك آشنا شوند آنها گاه بيش از ما به يك تبادل فرهنگي فكر مي‌كنند. تجربه و سوابق نشان مي‌دهند نوعاً آثاري آن سوي مرزها موفق بوده‌اند كه رنگ و بويي ايراني داشته‌اند. به نمايش‌هاي سنتي ـ تعزيه‌ها آيين‌ها و آثار مدرني كه جوهره‌هاي فرهنگي ما را دستمايه قرار داده‌اند دقت كنيد متوجه مي‌شويد اگر شما هم در امور بين‌الملل بوديد حتي با ميليونها دلار اعتبار ارزي چه گروه‌هايي را اعزام مي‌كرديد؟ به نظرم، همه ما عزت هنرمندان ايراني را در اين فستيوالها خواهانيم. ما مي‌بايد براي نمايش‌هاي اعزامي خود به فكر توليد باشيم. جالب است بدانند كه عده‌اي از كارگردان‌هاي شركت‌كننده خارجي در جشنواره فجر سال گذشته سراغ شاهنامه را از من مي‌گرفتند. البته من نمي‌گويم كه هميشه رستم و سهراب روي صحنه ببريم، بلكه مي‌گويم به گنجينه‌هاي پايان‌ناپذير و فاخر خود بيشتر توجه كنيم.
اهداي تنديس به رئيس مركز
در جريان جلسه پاسخگويي پارسايي به مراجعين، گلزار محمدي ـ دبير نهمين جشنواره بين‌المللي تئاتر عروسكي دانشجويان ـ با اهداي تنديس از خدمات مركز هنرهاي نمايشي و حسن همكاري مديريت اين مركز در جريان برگزاري جشنواره يادشده، تقدير و تشكر كرد.
دلنگراني‌هاي هنرمندان شهرستاني
تعدادي از هنرمندان شهرستاني انجمن نمايش كه از تغييرات ساختاري انجمن نمايش نگران بودند با حضور در اين جلسه از احتمال بروز محدوديت‌ها سخن گفتند. پارسايي به ايشان گفت: تغييري در كار نيست. قصد ما تقويت بنيه علمي و اجرايي انجمن نمايش است. تغيير ساختار انجمن نمايش هم مبتني بر آيين‌نامه‌هاي جديد انجمن‌هاي نمايش شهرستان‌ها خواهدبود. مطمئن باشيد كه انجمن‌هاي نمايش سراسر كشور، بيش از پيش تقويت خواهندشد.‌
مسئوليت را با همه شما تقسيم مي‌كنم
پارسايي در ساعات پاياني جلسه پاسخگويي خود به خبرنگار سايت ايران تئاتر گفت: به نظرم طرح برخي مسايل داخلي خانواده تئاتر مربوط مي‌شود و احتياج به امين و محرم دارد. گاهي اوقات اين طور در ذهن مرور مي‌كنم كه بازتاب فعاليت‌هاي اين حوزه(مركز هنرهاي نمايشي) چگونه است؟
وي در ادامه افزود: كاش دوستان و همكاراني كه آئينه تمام‌نماي فعاليتهاي تئاتر كشورند مثل گذشته و هميشه با رعايت انصاف و امانت‌داري به انعكاس مطالب بپردازند. حتماً هر مديري نقاط ضعف و قوتي دارد و چه خوب كه خانواده بزرگ تئاتر( كه من هم عضو كوچك آن هستم) در اين امانت بزرگ همراهي بيشتري داشته باشند. گمان مي‌كنم ما زماني موفق خواهيم بود كه آئينه تمام‌نماي يكديگر باشيم در حضور هم، يكديگر را نقد كنيم و فراموش نكنيم كه تئاتر كشور شخصي نيست و اگر به فكر آباداني آن هستيم بي‌هيچ حب و بغض مي‌بايست پاي در عرصه عمل بگذاريم و يار يكديگر باشيم. من اين مسئوليت را با همه شما تقسيم مي‌كنم. همه شما به اندازه خانواده تئاتر در مديريت اين مركز مسئول خواهيد بود. مشتاق شنيدن نظرات و پيشنهادات هنرمندان محترم و همكاران خوبم، اصحاب رسانه‌هاي گروهي براي سامان‌دهي وضعيت موجود هستم و تقاضا مي‌كنم بيش از گذشته به گفت‌وگو بپردازيم تا شرايطي فراهم شود تا نقد و نظر شما در گروه‌ها و محافل صميمي‌تان با حضور و از زبان خودتان شنيده شود تا براي ما راهگشا باشد.
وي ادامه داد: همچنان به صحنه تئاتر فكر مي‌كنم و در انتظارم تا در كنار شما و در صحنه بينديشم؛ هرچند كه خدمت ناچيز خود را كمتر از حضور صحنه نمي‌بينيم، اما اينجا ـ حوزه مديريت ـ بيشتر احتياج به تمركز و همراهي دارد. به همه شما احترام مي‌گذارم.
 
 
تئاتر يك رويداد و كالاي فرهنگي است كه براي بهره‌گيري بهتر از آن بايد همه متوليان فرهنگي دست به دست يكديگر داده و از استمرار اجراهاي حرفه‌اي در تمام كشور حمايت كنند.
پري صابري، نويسنده و كارگردان پيشكسوت تئاتر ضمن ضروري قلمداد كردن اجراي گروه‌هاي حرفه‌اي در شهرستان‌هاي كشور در گفت‌وگو با سايت ايران تئاتر، گفت:«سرمايه‌گذاري و برنامه ريزي روي چنين اجراهايي به تنهايي از عهده دست اندركاران تئاتر ساخته نيست بلكه بايد دولت در آن نقش اساسي داشته باشد. براي مثال سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند ميراث ادبي، هنري و فرهنگي كشور را به مردم كشور و جهان معرفي كند. چرا كه از اجراي ميراث ادبي در كنار ميراث معماري قطعاً نتايج بهتري به دست مي‌آيد.»
وي با يادآوري اجراي”رند خلوت نشين” در مزار حافظ و استقبال بي‌نظير تماشاگران از اين اجرا تاكيد كرد:«مي‌توان اجراهاي اسطوره‌اي، تاريخي و ادبي و عرفاني كشورمان را در بناهاي تاريخي ثبت شده و مربوط به فضاي نمايش، اجرا كنيم. اين كار شدني است و شرايط آب و هوايي سرزمين‌مان نيز اين امكان را به ما مي‌دهد. به راحتي مي‌توانيم از شش ماه سال براي اجرا در بناهاي تاريخي استفاده كنيم و بر بخشي از جنبه‌هاي تبليغي و جهانگردي آن نيز تاثير بگذاريم.»
صابري با يادآوري تجربه اجرا در كاخ موزه سعدآباد گفت:«بايد همدلي بين ارگان‌هاي كشور به وجود بيايد و اين شكل قبيله‌اي عمل كردن كنار گذاشته شود. به ياد داشته باشيم ما همه عضو يك قبيله بزرگيم به نام ايران.»
كارگردان نمايش”ليلي و مجنون” ضمن اعلام آمادگي اجراي اين نمايش در شهرستان‌ها، به بررسي وضعيت سرمايه گذاري در تئاتر پرداخت و گفت:«در سرمايه گذاري براي يك كالاي فرهنگي همچون تئاتر نبايد به 40 اجراي آن بسنده كنيم. در تمام دنيا اجراهاي تئاتر به صورت دوره‌اي بين شهرها اتفاق مي‌افتد. نمايشي كه سه يا چهار ماه تمرين شده امكان دارد دو يا سه سال به اجراي خود ادامه دهد. بنابراين براي رسيدن به مرحله‌اي كه بازگشت سرمايه را به همراه داشته باشد، يك ارتباط منسجم لازم است. ارتباط‌هاي بريده بريده نتيجه‌اي ندارد. بايد براي يك جريان فرهنگي، درها را باز كرد و از قلعه‌اي به نام”تهران” بيرون رفت.»
 
 
حسين پارسايي در گفت و گو با سايت ايران تئاتر در خصوص اجراي قانون منع اشتغال بازنشستگان توضيحاتي را ارايه داد.
بنابرگزارش سايت ايران تئاتر، حسين پارسايي؛ مدير كل هنرهاي نمايشي در گفت و گو با خبرنگار سايت ايران تئاتر گفت: پيرو صدور بخشنامه شماره 14/1466 مورخ 1385/2/16 كميته سامان دهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص قانون منع اشتغال بازنشستگان محترم در دفاتر، موسسات و انجمن هاي تابعه مركز هنرهاي نمايشي، از ادامه همكاري اين عريزان معذوريم.
پارسايي همچنين در خصوص شايعه بركناري محمد بهرامي گفت: آقاي محمد بهرامي از مديران با تجربه مجموعه تئاتر شهر بود كه همواره استفاده از تجربيات ارزنده وي در اين سال ها باعث كمك به تئاتر شده است. منع اشتغال نامبرده روابط عمومي تئاتر شهر بدليل عدم نياز نبوده، بلكه بخشنامه بازنشستگي ما را از همكاري با وي معذور داشته است. اميدوارم در آينده از همفكري ها و تجربيات وي در حوزه هاي ديگر بهره مند شويم.
پارسايي در پاسخ به پرسش خبرنگار سايت ايران تئاتر مبني براين كه حتما راهكاري هاي قانوني كه از نيروهاي بازنشسته متخصص بهره جست، گفت: تداوم هر گونه همكاري بنابر دستور صريح قانون اين است كه حداقل پيش از ابلغ بازنشستگي و بر اساس اعلام نياز از سوي محل اشتغال و نيز تمايل نيروي بازنشسته، اين همكاري جهت صدور مجوز به وزارت مربوطه اعلام و موافقت كسب گردد. در خصوص آقاي بهرامي بايد به عرض برسانم كه ايشان، پيشتر و توسط موسسه اطلاعات بازنشسته شده بودند.
 
 
همزمان با سالروز آزادي خرمشهر، نمايش "محرم زنده است" به كارگرداني يعقوب صديق جمالي از شهرستان تبريز در تالار قشقايي مجموعه تئاترشهرروي صحنه خواهدرفت.
بنا به گزارش اتاق خبر روابط عمومي مركز هنرهاي نمايشي، اين نمايش همسو با سياست‌هاي حمايتي مركز هنرهاي نمايشي از تئاتر شهرستان‌ها و با عنايت به اهميت موضوع آزادسازي خرمشهر در كنار نمايش‌هاي "سوسوي فانوس آويخته" به كارگرداني علي فرحناك و "از خاك تا افلاك" به كارگرداني محمود فرهنگ در مجموعه تئاترشهر روي صحنه مي‌رود.
 
 
كشور آلمان به مناسبت برگزاري بازي‌هاي جام جهاني فوتبال، فعاليت‌هاي فرهنگي ويژه‌اي در نظر گرفته است.
بنا به گزارش سايت ايران تئاتر بر همين اساس كشور آلمان قرار است در حوزه تئاتر برنامه‌اي با عنوان "نمايشنامه‌نويسان به پيش" را در روز 12 خردادماه سال جاري و در شهر مولهايم برگزار كند كه نغمه ثميني از كشور ايران بخشي از يكي از نمايشنامه‌هاي خود را خواهدخواند. علاوه بر اين قرار است نمايش "آخر بازي" نوشته ساموئل بكت نيز به زبان فارسي براي مدعوين اين برنامه روخواني شود.
/ 0 نظر / 20 بازدید