عرض تسليت

هنرمندان فرهيخته سينمای ايران :

سرکار خانم شهين نجف زاده

جناب آقای محسن شاه محمدی

مصيبت وارده را به شما هنرمندان ارجمند تسليت عرض مينماييم و برای ان مرحومه آمرزش و برای شما گراميان شکيبايی آرزو ميکنيم .

ازطرف : مديريت و اعضا مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی

/ 0 نظر / 20 بازدید