همه چيز درباره فيلم بينظير مکس

فيلم سينمايی مکس سالها پيش توسط استاد مسلم کارگردانی ايران سامان مقدم ساخته شد و چند سالی را در توقيف به سر برد .

اين فيلم که اکنون نزديک دو هفته است به اکران عمومی درآمده است با چنان استقبالی روبرو شده که مردم ساعتها برای تماشای اين فيلم در صف می ايستند و حتی بنا به گفته يکی از سينماداران با وجود فصل سرما مردم در روزهای آخر هفته برای ديدن اين فيلم زيبا از شب در مقابل سينما ميخوابند تا بلکه بتوانند بليط اين فيلم را پيدا کنند .

بنا به گفته يکی از دوستان پنجشنبه هفته گذشته در سينما جوان تهران با توجه به اينکه سينما ۴ سانس فوق العاده ۸ - ۱۰ - ۱۲- ۲ شب را هم به اين فيلم اختصاص داده بود بليطهای اين فيلم همگی تمام شده و عده ای سودجو بليطهای اين فيلم را با نزخهای باورنکردنی تا ۸۰۰۰ تومان در مقابل سينماها به فروش ميرسانند .

همچنين با توجه به صحبتهايی که با بسياری از دوستان داشته ايم تا کنون بسياری از آنان بيش از ۲۵ بار به تماشای اين فيلم نشسته اند .

مکس يک فيلم طنز فوق العاده قوی است با ساختاری عالی و بينظير و بهره گيری از اساتيد مسلم بازيگری از جمله گوهر خيرانديش - محمدرضا شريفی نيا - سيروس ابراهيم زاده و ...

گفتگويی با فرهاد آييش به نقل از وبلاگ فيلم مکس :

فرهادآييش بازيگر وكارگردان نامداري درتئاتر ايران است ودر فيلم مكس بازيگر شخصيت مكس است  
فرهاد آييش  بازيگري است كه از كمدي كه فقط بخواهد تماشاگررابخنداند اصلا خوشش  نمي آيد او مي گويد: اين نوع از كمدي ممكن است در بعضي موارد جواب دهد اما عمومابا آن مخالفم
 او هنرمنديست كه هميشه  براي اينكه بفهمد حر كت رو به رشدي در كارهايش  داشته براي خودش  يك دليل آورده  وآن دليل اين بوده  كه بايد در آن كار به او  خوش بگذرد!
 بازيگر فيلم مكس مي گويد:اگر درپروژه اي احساس كنم كدر هستم به اين نتيجه مي رسم كه درحال رشد نيستم
 او درعين حال عنوان مي كند  به جز دريكي دومورد  دربقيه پروژه ها به او  خوش گذشته است
 
 آييش درادامه مي گويد :ز نگاه من به دنيا من هميشه يك چشمم اشك بوده ويك چشمم خنده .با طنز به مسائل اين جهان پر از بحران  نگريستن همواره يك عامل دفاعي براي حفظ خودم بوده است دوگانگي خودبيني و خوش بيني هميشه دربازي نوشتن وكارگرداني من حضوري پررنگ داشته است
 من از سويي  بسيار خوش بين هستم كه گويي در فانتزي زندگي مي كنم واز سويي ديگر به اين دنيا بدبينم ،گويي هيچ راه حل ونجاتي وجودندارد
 دنياي خوش بيني من نمي تواند به دنياي بد بيني من چشم ببندد اما وقتي آنرا نگاه مي كند لبخند مي زند
 من آدمهايي مثل مكس را به خوبي مي شناسم اين آدمها آنچنان دردروغهاي زندگي غوطه ور نشده اندبه همين دليل نگاهشان چندان آلوده به بدي ها نيست وهميشه خود واقعي شان را به نمايش مي گذارند 
 آييش مي گويد :من هميشه شخصيتهايي را كه بازي كرده ام  از جايي كه نمي شناسم نمي آورم و تنها جايي را كه خوب مي شناسم درونم است . من بايد اعتراف كنم به خود مكس خيلي نزديك هستم
 
 من يك چشم به درون دارم ويك چشم به برون
 چشمي كه به بيرون نگاه كرده متن را خوانده شخصيت را تحليل كرده بعد با يك نگاه جامعه شناسانه آن شخصيت را پيدا كرده وتعقيب مي كنم اين پروسه به طور ناخود آگاه انجام مي شود اما چشم ديگرم موازي آن چه را دربيرون ديد ه در من جستجو مي كند اگر اين شخصيت درون من يافت شود آن گاه آن شخصيت من هستم ودراين هنگام است كه شخصيت باور پذير مي شود
 
 من هميشه چالش با نقش را دوست دارم وقتي فيلنامه مي خوانم حس ششمم به من مي گويد كه مي توانم با نقش ارتباط دروني برقرار كنم يا نه ؟اگر واقعا نتوانم نقش را قبول نمي كنم قبلا يكي دوباراين اشتباه را كرده ولطمات آن را هم ديده ام اين نقشهاي بد هميشه مثل يك خار در پاي من وجودداشته و هرگاه به آن تكيه مي دهم دردم مي گيرد
 به گفته آييش يك بازيگر متعهد به هنر نبايد از پس نقشي كه برنمي آيد بازي كند
 نقشهايي ماندگار مي شوند كه بازيگر هم درون آن نقش بازي كند يعني مكسي كه شما مي بينيد مكسي است كه من هم درآن زندگي مي كنم
پيمان قاسم خاني نويسنده فيلمنامه مكس به خاطر نگارش فيلمنامه مارمولك و سريال شبهاي برره به فيلم نامه نويس مشهوري تبديل شده است
 علي رغم اينكه گفته مي شود مكس فيلمي موزيكال است ولي قاسم خاني وقتي به تازگي به تماشاي مكس نشست به نظرش آمد كه مكس يك موزيكال به معناي واقعي نيست چون براساس قواعد سينماي موزيكال ساخته نشده است 
 البته مكس از همان اول نيزقرار نبود موزيكال باشد و فقط درباره خواننده اي بود كه به ايران مي آيد
 مكس به گفته قاسم خاني شخصيتي است كه با آمدنش برروي شخصيتها تاثير مي گذاردو روابط آنهارا به نوعي ساده تر مي كند وتعاريف جديدي از روابطي  كه براي خود پيچيده كرده اند نشان مي دهد
 شخصيتهايي كه پيمان علاوه بر فيلم مكس در فيلمهايي چون نان ،عشق وموتور هزار ومارمولك خلق كرده شخصيتهايي هستند كه در ظاهر معصوم ساده ودور از اجتماع هستند ولي با حضور كوتاه خود برشخصيتهاي اطراف و اتفاقات پيرامونشان تاثير دارند البته  قاسم خواني اين موضوع را خيلي اتفاقي مي داند
 در فيلمنامه هاي قاسم خاني شخصيت منفي به مفهوم مطلق وجودندارد ولي در فيلم مكس به دليل آنكه از داستاني موزيكال برخوردار است ومنطقش با منطق داستان واقعي فرق دارد وجود يك آدم منفي كه زيادي بدباشد و براي بد بودن هم دلايلي نداشته باشد دراين فيلمنامه لازم بود
 در اكثر فيلمنامه هاي قاسم خاني شخصيتها وداستانهاي فرعي متعددي وجوددارد اوبراي پيش بردن داستان فرمول اصي نداردوهرجا كه احساس كند فضاي خالي وجوددارد ،سعي مي كند با خلق شخصيتهاي لازم آن را پر كند در واقع همه اتفاق در طول نگارش داستان اتفاق مي افتد نه قبل از آن .

 

 سامان مقدم :همه با انتخاب آييش مخالف بودند ولي  مي دانستم كه او موفق مي شود
 
 
 سامان مقدم كارگردان مكس  هم اكنون آخرين فيلم خودرا با عنوان كافه ستاره براي حضور در جشنواره فجرآماده مي كند
 سامان مقدم درباره فيلم مكس مي گويد :  دردوره اي كه اين طرح به ذهنم رسيد به خاطر گرفتاري فرصت كافي براي نوشتن فيلمنامه نداشتم نهايتا طرح را با پيمان قاسم خاني مطرح كردم واوهم از اين طرح خيلي استقبال كرد ووقتي نوشتن را  شروع كرديم  ،فيلمنامه چندين وچندين بار اصلاح شد تا به اينجا رسيد
 او ادامه مي دهد خاصيت سينماي كمدي در اين است كه دست فيلمساز را باز مي گذارد واو مي تواند براي بيان حرفهايش قدري جلوتر برود
 مقدم مي گويد :مكس يك شوخي ظريف با همه است شوخي كه بيشتر همدلي است تااين كه بخواهد رفتار تندي داشته باشد
 به گفته كارگردان مكس فرهاد آييش اولين كسي بود كه بعد از نگارش فيلمنامه انتخاب شد در آن زمان  تقريبا همه دوستان  سينمايي با انتخاب آييش مخالف بودند اما مقدم اعتقادداشت او موفق مي شود امروز هم به شدت سر حرفش هست و هود مي داندكه . آييش بازيگر به شدت توانايي است وتوانايي هايش  نيزدر اين فيلم ثابت شده
 وي بااشاره به تدوين اين فيل توسط محمدرضا موييني مي گويد :موييني در اين فيلم آن قدر باوسواس جلو مي رفت و نماها را بالا پايين مي كرد كه من دوست دارم در فيلمهاي بعدي ام فقط با او كار كنم
 با آن كه جان آدم را تا تدوين نهايي مي گيرد
 وي بااشاره به يك سكانس انيميشن نامه فرستادن از تهران به نيويورك مي گويد :براي در آوردن همين سكانس يك دقيقه اي چيزي حدود يك ماه ونيم در استوديو صبا كار كرديم
 مقدم مي گويد:من صرفا به مخاطب وگيشه فكر نمي كنم .اما اگر ايده اي در ذهنم شكل بگيرد اگر بتوانم آن را به شكلي پياده مي كنم كه قطعا مخاطب گسترده اي داشته باشد

 

 

 مرتضي شايسته تهيه كننده مكس مي گويد مجموع دو يا سه فيلم معمولي براي فيلم مكس انرژي ووقت  گذاشته شده است
 او عنوان مي كند مكس  ساختار نويي داردويك كمدي مفرح است . در شرايط فعلي جامعه خوب است كه ماكاري كنيم كه آرامش وانبساط خاطر درجامعه ايجادشود
 وي ادامه مي دهد مادرمكس لودگي وحركتهاي بيهوده براي خندان تماشاگر نداريم
 به گفته شايسته در خيلي از فيلمها وفتي كم مي آورند تكه مي اندازند وجوك مي گويند وحركتهاي آنچناني انجام مي دهند ولي اين چيزها درمكس ديده نمي شود
 حدود 290ميليون تومان براي مكس هزينه شده  در حالي كه با 120ميليون تومان مي شد اين فيلم را تهيه كرد اما فيلم ضعيف وفقيري مي شد
 تنها 30ميليون تومان هزينه ساخت كليپ هاي داخل فيلم شده است
 اوادامه مي دهد اگر كس ديگري بخواهد اين فيلم را بسازد با چهارصد ميليون تومان هم نمي توانست بسازد
 شايسته در پاسخ به سوالي مي گويد مادوست داريم درزمينه هاي مختلف كار كنيم و سري دوزي ودنباله روي از يك كار موفق در شيوه كاري ما نيست  
 وي تاكيد مي كند درزمان توليد يك فيلم بايد چند مطلب را درنظر بگيريم فيلمنامه بايد نو وجذاب وكارشناسي شده باشد وبايد بدانيم براي چه وچه كساني مي سازيم .بيش از پنجاه درصد از توليدات سينماي ايران هدف از ساختشان نامعلوم است
شايسته درپايان مي گويد :مسئولان بايد امنيت روحي و رواني وامنيت سرمايه گذاري را بوجود بياورند واز جريانهاي موفق وسالم حمايت كنند 

 

 

 

 
 
مكس ساخته سامان مقدم، از مضموني كمدي و ساختاري موزيكال برخوردار است و فرهاد آئيش، گوهر خيرانديش، رامبد جوان، محمدرضا شريفي‌نيا و ... در اين فيلم بازي مي‌كنند و هدايت فيلم، تهيه كننده مكس است.

 
/ 0 نظر / 205 بازدید