بازی روزگار

ما در اين بازی همه بازيگريم نقشهای قصه را جان ميدهيم آينه دار غم يکديگريم

از ۵ سالگی شروع کرد روزای اول احساس شيرينی داشت احساس غرور احساس شادی اما حالا بعد از گذشت ۱۷ سال درد و رنج ديگه اين احساس رو نداره

/ 0 نظر / 9 بازدید