عرض تسليت

هنرمندان فرهيخته سينما  و تلويزيون و تئاتر ايران

    خانمها و آقايان : منيژه محامدی - فرشته

 صدرعرفايی - پری صابری - محمد اسکندری و

 کامبوزيا پرتوی مصيبتهای وارده را به يکايک شما

 عزيزان صميمانه تسليت و تعزيت عرض نموده و از

 کردگار يکتا خواهان آمرزش درگذشتگان شما

 گراميان ميباشيم . ما را در غم خود شريک بدانيد .

 

مديريت مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی

/ 0 نظر / 17 بازدید