نظر سنجی مهم شبهای برره !!!

دوستان و ياران گرامی با سلام امروز در اينجا از شما خواهش ميکنيم نظرات خود را در مورد مجموعه تلويزيونی شبهای برره به طور کاملا واضح برای ما بيان کنيد .

همانطور که ميدانيد مدتی است که مهران مديری ساخت اين برنامه را شروع کرده و اينک بيشتر از نصف اين مجموعه از شبکه سوم سيما پخش شده است .

شبهای برره عده ای دهاتی بيشعور و بيسواد را نشان ميدهيد که به طور واضح و آشکار ميتوانيم بيان کنيم که ما در ۱۰۰۰۰ سال پيش هم در ميهنمان همچنين مردمی را نداشته ايم که اينگونه باشند . بعد از اين مطلب بسيار مهم به اين نکته ميرسيم که يک لهجه بسيار بی معنا و مبتذل در اين مجموعه رواج داده شده که باعث شده بسياری از مردم کوته فکر ميهنمان حتی در کوچه و پسکوچه و تاکسی و خيابان با يکديگر با يک لهجه غريب و مبتذل صحبت کنند انگار نه انگار که ما اکنون در آستانه سال ۲۰۰۶ هستيم . بعد از اين مسئله شايد شما هم شنيده باشيد که اين مجموعه يک مجموعه ای است که گويی ساخته شده تا فقط و فقط به مردممان بدآموزی ياد بدهد به طوريکه کودکی در اثر پرت شدن نخودی به گلويش خفه شده و چند کودک ديگر به خاطر دعوای برره ای دست و پايشان در شهريار شکسته و روانه بيمارستان شده اند .

بعد از اين مسائل به مسئله پول ميرسيم واقعا حيف پولی که برای ساخت اينطور مجموعه هايی صرف ميشود ما با يک حساب سرانگشتی متوجه ميشويم که اگر پولهای کلانی که برای ساخت اين مجموعه صرف ميشود صرف ساخت مجموعه های مهم تاريخی مانند مختارنامه ( ميرباقری ) ميشد اين مجموعه ها به خاطر بی پولی به حالت تعطيل درنمی آمدند .

در هر حال اين شما و اينهم وجدان آگاهتان ما را ياری کنيد تا بفهميم که ما در اشتاباهيم يا ...

/ 0 نظر / 8 بازدید