عرض تسليت و تعزيت

بازگشت همه به سوی اوست

 

درگذشت پدر بزرگوار رياست محترم جمهوری اسلامی ايران جناب آقای حاج احمد احمدی نژاد را به رئيس جمهور محترم جمهوری اسلامی ايران و همچنين بيت معزز و مکرم آن تازه گذشته تسليت و تعزيت عرض مينماييم .

از طرف :

اعضا - هواداران - کارکنان و مديريت مجموعه وبلاگهای ۱۲ تايی سينمايی

/ 0 نظر / 13 بازدید